Matka paní Rajnochové, Zdena Hodačová ( *1927 ), se řadu let zabývá nevšedními způsoby léčení. Postupně rozvinula a doplnila metodu "sloupků"  Barbary Ann Brennan ( která napsala knihu Ruce světla ). Pomocí kyvadla dokáže předem zachytit, změřit a zaznamenat éterické, mentální a emocionální tělo člověka.

Po úvodním rozboru obvyklých reakcí člověka v krajních situacích ( již v rámci osobní konzultace ) rozebírá příčiny bloků a disfunkčních modelů jeho myšlení a chování. Používá k tomu "symbolon", karty sebepoznání, nejčastěji systémem osho zen tarotu. Dochází tak často až k překvapivému odhalení příčin obtíží, jejich pochopení a tím tak k možnosti zaujmout nový postoj k životní situaci. V některých případech může poskytnout pomoc energetickým působením; nejčastěji na dálku.

Jejími zákazníky jsou nejen lidé, ale i zvířata.

Zdena Hodačová, se věnuje příchozím pečlivě, trpělivě a s pochopením, díky zaujetí a bohatým životním zkušenostem.

Pokud máte zájem o její služby nebo informace zavolejte na čísla ( +420 ) 776 146 905 nebo 271 774 178. Jedno sezení trvá dvě až tři hodiny, cena je 800,- Kč ( včetně předchozí přípravy "sloupků" ).

>> ukázka sloupků <<

  • sloupky_2007-07-21
Na tuto www stránku se lze dostat ze stránek rajnochova.cz .