• vize00
  • vize01
  • vize02
 

Zde se jedná o zkoumání duševního stavu člověka a nalezení příčiny hlavního problému v jeho životě, či na jeho cestě za poznáním.
Paní Rajnochová si představí zkoumaného člověka ( již na základě jména či věku ) a odpozoruje hlavní potíže jeho povahy a jednání, jeho začarovaný kruh, případné překážky v jeho duchovním či osobním životě a růstu.
Pro názornost jsou zde tři ukázky obrázků, jak takový kreslený rozbor vypadá ( viz nahoře ).