• vztah00
 • vztah01
 • vztah02
 • vztah03
 

1) Skládá se z automatické kresby partnerského vztahu ( viz ukázky ) . Je vybírán barevný papír, barvené tóny kříd ( pastel ) vzniklý obrázek vystihuje, popisuje a určuje zadaný partnerský vztah. Jsou zde zřejmá možná nebezpečí a z tohoto i varování pro jednotlivé partnery.
2) Vhledy do psychického stavu jednotlivých partnerů ve vztahu jeden k druhému.
Vhled - Z. Rajnochová pomocí vizualizace chování zadaných osob zkoumá a odpozoruje vztah jeden k druhému, tím, že provádí vhled do jejich psychických stavů.

Nyní se tento postup částečně nahrazuje duchovní rychlokresbou.
Zodpovězeny jsou otázky:

 • Ona k němu
 • On k ní
 • Oni dva dohromady (k sobě navzájem)
 • Oni dva do budoucna
 • Doporučená změna pro ní
 • Doporučená změna pro něj

Technikou vhledu do psychického stavu jedinců a tak i partnerského vztahu lze rozebírat, zkoumat i odhalovat různé partnerské i jiné vztahy.

Příklady:

 • rodiče + dítě
 • zaměstnavatel + zaměstnanec
 • člověk + zvíře apod.
 • člověk + nemocný orgán ( část těla )
 • člověk + příčina nemoci ( problémů )
 • člověk + společnost, muži, ženy atd.